Vabilo k prijavi študentov višješolskih zavodov, za člane ekspertnih skupin Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Spoštovani,

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pričenja z usposabljanjem za študente višjih šol, člane skupin strokovnjakov pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki bodo sodelovali pri presojah (akreditacijah in evalvacijah) visokošolskih in višješolskih zavodov v Sloveniji.

Za zagotavljanje kakovosti je ključen tudi študentski vidik, zato je pomembno, da se čim več študentov odloči za opravljanje vloge eksperta in tako pripomore k dvigu kakovosti v našem višjem in visokošolskem prostoru.
 
Pogoji za prijavo:

-    status študenta na višji šoli (razvidno iz priloženih dokazil);
-    predhodno poznavanje višjega in visokega šolstva ter koncepta zagotavljanja kakovosti (razvidno iz priloženega CV);
-    motivacija za delo (razvidno iz priloženega motivacijskega pisma);

Kandidati se do 12. decembra 2013 prijavijo na naslov: evalvatorji.sos@gmail.com; zadeva: PRIJAVA – EKSPERTI.  

Število mest je omejeno. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. V primeru prijave večjega števila kandidatov kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi priloženega motivacijskega pisma. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim poznavanjem področja dela.

O (ne)izbiri bodo kandidati obveščeni do 13. decembra, obveščeni pa bodo tudi o nadaljnjih aktivnostih in programu usposabljanja.

Prosimo, če vabilo posredujete vsem, ki bi jih delo študentskih ekspertov utegnilo zanimati. Za vse informacije smo vam na voljo na naslovu: evalvatorji.sos@gmail.com.


S spoštovanjem,


Študentska organizacija Slovenije
                Mitja Urbanc
                  predsednik