Usposabljanje za upravljavce energetskih naprav

Program usposabljanja za upravljalce energetskih naprav je ena od dejavnosti Izobraževalnega centra energetskega sistema. Kot hčerinski zavod podjetja Elektro-Slovenija smo vključeni v elektrogospodarstvo in kandidatom na področju elektroenergetika nudimo pridobitev ali osvežitev kvalitetnih znanj, potrebnih za opravljanje del in nalog dispečer v centru vodenja, stikalničar v elektroenergetiki, vodja obratovanja energetskega objekta in tehnični vodja energetskega objekta. Novost leta 2010 je izvajanje usposabljanj upravljalcev male elektrarne (male hidroelektrarne, sončne, SPTE, kogeneracije...). Usposabljanje izvajamo za kandidate, ki morajo vsakih pet let opraviti periodični izpit pred Komisijo za preizkus znanja.

Na osnovi usposabljanja vam tudi omogočamo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in kot edini verificirani izvajalec postopkov njihovega preverjanja in potrjevanja na področju elektroenergetike v imenu Državnega izpitnega centra tudi izdajo certifikata, ki je javna listina. Doslej se je v naših programih za upravljalce energetskih naprav usposabljalo že več kot tisoč udeležencev, v zadnjem 5-letnem obdobju pa je na osnovi usposabljanja po našem programu 260 njih prejelo tudi certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

Naslednje usposabljanje se bo začelo v maju!
Predvideni termini: 14., 15., 16., 20. in 21.5.