Poročilo o ekskurziji - RTP Pekre (ELES), RTP Radvanje (Elektro Maribor), nadzorni center (Elektro Maribor)

V ponedeljek 5. 6. 2017, smo si s študenti programa elektroenergetika ogledali RTP Pekre s poudarkom na upravljalskem prostoru v stari klasični izvedbi z analognimi merilnimi instrumenti in drugimi registrirnimi napravami, ki je v procesu gradnje novega stikališča z daljinskim upravljanjem.

Nato smo si ogledali RTP Radvanje, ki je daljinsko upravljano. Prikazali so nam izvlek in vstavljanje TSN-ovega močnostnega stikala v ločilnem polju transformatorja ter predstavili sistem delovanja da...ljinskega upravljanja navedenega RTP-ja z ozemljevanjem odklopnika z ukazi na omari postroja. Na koncu smo obiskali DCV (distribucijski center vodenja) na Elektro Maribor, kjer je bilo predstavljeno delo dispečerjev v DCV-ju v povezavi z daljinskim upravljanjem elektroenergetskih postrojev na njihovem terenu.

Študentje so imeli možnost videti tudi vso sprotno statistiko, beležene napake (izpade in manipulacije na terenu), ter manevre, ki jo vodijo in izvajajo preko njihovega sistema upravljanja v neposredni povezavi z osebjem na objektih ali na terenu.

Namen in cilj ekskurzije je bil, da se študentom čim bolj približa vsebina iz predmeta Vodenje obratovanja EES ter, da so lahko praktično doživeli in videli kako obsežno in zahtevno je vodenje obratovanja EES, saj ima lahko vsaka napaka ali zmota v upravljanju velike gmotne posledice tako za osebje kot za elemente ali celo postroje EES.

Nekaj utrinkov najdete na naši Facebook strani.