Svetovalec za kakovost

Svetovalec v izobraževalnih ustanovah je pomemben člen komisije za kakovost, saj načrtuje in koordinira aktivnosti za razvoj kakovosti v izobraževalni organizaciji. Pomaga pri izpeljavi postopkov presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalni organizaciji in svetuje udeležencem, strokovnim in administrativnim delavcem, učiteljem in delodajalcem. Njegova vloga je pomembna tudi pri organizaciji, spremljanju, svetovanju in izpeljavi postopkov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Svetovalec je torej tesno povezan z vodstvom in vsemi zaposlenimi v izobraževalni organizaciji, z udeleženci, zunanjimi sodelavci in okoljem, v katerem deluje organizacija. Tesno sodeluje z vodstvom in skupino za kakovost, pri tem pa deluje avtonomno. Z vzpostavitvijo svetovalca za kakovost skupina za kakovost ne izgubi svoje vloge; nasprotno, ta dobi strokovnega sodelavca z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem vključenim v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije ali svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih in po dogovoru s skupino za kakovost te tudi izpeljuje.


Vloga svetovalca za kakovost se je v Izobraževalni organizaciji ICES uveljavila, saj jo podpirajo tako vodstvo kot zaposleni in predavatelji. V naši organizaciji smo izvedli ponovno presojo sistema kakovosti, izpeljali smo kolegialno presojanje v podobni organizaciji, izmenjali informacije in se pri tem veliko naučili. Vzpostavljanje vloge svetovalca za kakovost je za nas pomemben izziv, saj se trudimo pri svojem delu zagotoviti kakovostno izobraževanje za udeležence, za zaposlene pa dobre delovne pogoje, zadovoljstvo in uspešnost pri delu. Ves čas se trudimo ugotavljati in zagotavljati kakovost.

IZHODIŠČA ZA DELOVANJE SVETOVALCEV ZA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

DELUJOČI SVETOVALCI ZA KAKOVOST