Seznam evidenc

Seznam evidenc, ki jih vodi šola Ime evidence Kdo vodi evidenco
1 evidenca prijavljenih za vpis višja strokovna šola
2 evidenca vpisanih študentov višja strokovna šola
3 osebni listi višja strokovna šola
4 zapisniki o izpitu višja strokovna šola
5 evidenca izdanih potrdil višja strokovna šola
6 evidenca izdanih diplomskih listin višja strokovna šola
7 evidenca izdanih sklepov o priznanih izpitih višja strokovna šola
8 evidenca samoplačnikov višja strokovna šola
9 evidenca ko plača podjetje, zpizs, zavod za zaposlovanje višja strokovna šola
10 evidenca sklepov o znižani šolnini višja strokovna šola
11 evidenca sklepov o odlogu plačila višja strokovna šola
12 evidenca zaposlenih kadrovska služba
13 evidenca predavateljev in inštruktorjev višja strokovna šola
14 evidenca imenovanj predavateljev višja strokovna šola
15 evidenca članov alumni kluba višja strokovna šola
16 evidenca nastopnih predavanj višja strokovna šola
17 evidenca izpisanih študentov višja strokovna šola
18 evidenca izvedenih ekskurzij višja strokovna šola
19 evidenca pečatov šole višja strokovna šola
20 evidenca potencialnih kandidatov za vpis višja strokovna šola
21 evidenca poročil projektov višja strokovna šola
22 evidenca podeljenih priznanj višja strokovna šola