Razpis Erasmus 2016/17- Pedagoško in nepedagoško osebje

predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, ICES, razpisuje v študijskem letu 2016/2017 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini, in sicer:

- 1 mesto - mobilnost osebja za namen poučevanja,
- 1 mesto - mobilnost osebja za namen usposabljanja.

Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma so v delovnem razmerju s podjetjem ICES, nosilcem EUC;
Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.
Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so  vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

FINANČNA DOTACIJA

Erasmus finančna  dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.

Višina ERASMUS dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisno od države gostiteljice in trajanja mobilnosti

Dežela gostiteljica

                     Znesek na dan v EUR

Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija

80‒160

Belgija, Bolgarija, Češka republika, Grčija, Francija, Italija, Ciper, Luksemburg, Madžarska, Avstrija, Poljska, Romunija, Finska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija  

70‒140

Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Republika Makedonija

60‒120

Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Republika Makedonija

50‒100

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Razdalja potovanja

Znesek

Med 100 in 499 KM:

180 EUR na udeleženca

Med 500 in 1999 KM:

275 EUR na udeleženca

Med 2000 in 2999 KM:

360 EUR na udeleženca

Med 3000 in 3999 KM:

530 EUR na udeleženca

Med 4000 in 7999 KM:

820 EUR na udeleženca

8000 KM in več

1100 EUR na udeleženca

POSTOPEK IZBIRE

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, ravnateljica višje strokovne šole in direktor podjetja ICES. 

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

- doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata,
- doprinos mobilnosti k zastavljeni strategiji internacionalizacije višje strokovne šole,
- znanje tujega jezika,
- praktične izkušnje.

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po zaključku razpisa. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddajo svojo prijavo v referat šole ICES v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge:
- prijavni obrazec,
- kratek opis mobilnosti s poudarkom na uresničevanju zastavljene strategije internacionalizacije (več na spletni strani: http://www.bb.si/doc/ICES-Overall-Strategy.pdf ).
- življenjepis (Europass).

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Želimo vam obilo poguma pri vaših odločitvah, z veseljem pa vam bomo pomagali pri organizaciji vaše mobilnosti.
Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator
Telefon: 041 312 330,
E-naslov:  Klemen.susnik@ices.si