Priročnik - Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema

Izobraževalni center energetskega sistema je izdal priročnik Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema avtorice Mateje Čuk Anžlovar. V njem so na jasen in pregleden način predstavljene določbe energetskega zakona EZ-1, ki postavljajo okvir za delovanje slovenske energetike. Priročnik je namenjen vsem, ki se pri svojem delu, na strani oskrbe z energijo ali pa kot odjemalci, srečujejo s posameznimi določbami energetskega zakona.
Naročila sprejemamo na e-naslovu: info@ices.si ali telefonu: 051 667 756 (ga. Urška Kerec). Cena priročnika je 15,90 EUR