Predstavitev šole

ICES je bil na začetku svojega delovanja, leta 1989, izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije. Leta 2005 se je izločil iz Elektra Slovenije in postal samostojni zavod za izvajanje višješolskih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja elektroenergetike, strojništva in informatike.

Leta 2012 se je spremenila lastniška struktura šole.

V študijskem letu 2017/18 izvajamo programa strojništvo in elektroenergetika. Pri našem delu s študenti in ostalimi deležniki sledimo strategiji, viziji poslanstvu in vrednotam ICESa

Več si oglejte v predstavitivi šole ICES.

Šola je vključena v Skupnost višjih šol Slovenije in je njena aktivna članica.

Šola sodeluje s partnersko šolo B&B izobraževanje in usposabljanje, ki izvaja višješolske programe logistično inženirstvo, ekonomist in poslovni sekretar, in Visokošolskim zavodom za trajnostni razvoj, ki izvaja program Varstvo okolja.