Pravna obvestila

Copyright © ICES, d.o.o.. Vse pravice pridržane.

Vsebine in slikovno gradivo na teh spletnih straneh in vseh povezanih podstraneh je last podjetja ICES, d.o.o. (v nadaljevanju ICES) in ga je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pridobljenega dovoljenja. Izjemoma se gradivo lahko uporablja v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah.

Podjetje ICES se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. ICES si pridržuje tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

Na svojih spletnih straneh bo podjetje ICES zbiralo nekatere podatke osebne narave za namene zbiranja informativnih prijav na višjo šolo in na strokovna usposabljanja. Podjetje ICES pri tem jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi in ne bodo posredovani drugim fizičnim in pravnim osebam ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.