Pogosta vprašanja

Kdaj potekajo vpisi?
Prvi prijavni rok je odprt od 18. februarja do 8. marca. Prijavite se z elektronskim obrazcem Prijava za vpis v višje strokovne šole.

V drugem prijavnem roku se lahko vpišete od 1. septembra do 30. septembra. Prijavo dobite in uredite v referatu naše višje strokovne šole.

Vpisna mesta v posamezne programe so omejena, na spletni strani šole pa si lahko kadarkoli uredite informativno prijavo, s katero si zagotovite, da vas obvestimo o točnih datumih vpisa.
Katera dokazila potrebujem za vpis v višjo strokovno šolo?
Zaključno spričevalo ali diplomo ali maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu ali spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o uspehu pri poklicni maturi (če ste končali šolo v Sloveniji pred junijem leta 2002, v kolikor ste zaključili šolo po tem datumu, vam dokazil ni potrebno prinašati).
  • Spričevalo zadnjega letnika srednje šole.
  • Spričevalo predzadnjega letnika srednje šole.
  • Fotokopija osebnega dokumenta.
  • 3 fotografije.
Kako potekajo predavanja?
Strokovni sodelavci organizacijo študija prilagodijo študentom. Predavanja se začenjajo ob 16.30 med tednom, ob sobotah pa ob 8. uri. Predavanja trajajo 4 šolske ure, vmes je odmor. O morebitni odsotnosti predavateljev in drugih nepredvidenih dogodkih študente obvestimo preko SMS-sporočil.
Ali je prisotnost na predavanjih obvezna?
Prisotnosti ne preverjamo, jo pa vsakomur toplo priporočamo, saj vam tako študij še največ ponudi. Potrebno pa je opraviti vse študijske obveznosti (seminarsko, skupinsko delo, predstavitev ...).
Kako dostopam do osnovnega študijskega gradiva?
Do študijskega gradiva dostopate v e-učilnici, ki jo ureja vsak predavatelj za svoj predmet.
Kako se prijavim na izpit?
Na izpit se prijavite preko e – obrazca http://www.bb.si/izobrazevanje-vstop-za-studente z uporabniškim imenom in geslom.
Imam težave s prijavo na izpit.
V kolikor se vam pri elektronski prijavi pojavljajo težave, nam pošljite e-sporočilo na naslov info@ices.si, opišite težave in navedite svojo vpisno številko.
Kako izvem oceno?
Z delnimi ocenami vas predavatelj seznani med predavanji, za zaključeno končno oceno pri ustnem izpitu izveste takoj, pri pisnem izpitu prejmete SMS v roku 10 dneh.
Ali mi priznate izpite drugih višjih šol ali fakultet?
V primeru, da imate opravljene izpite na drugi višji šoli oz. fakulteti, vam na podlagi ustreznih dokazil in potrjenega učnega načrta, študijska komisija prizna opravljeni izpit delno ali v celoti. V primeru, da se vam izpit prizna v celoti, se vam šolnina zniža za 100,00 EUR na priznan izpit.
Kaj storiti, ko mi poteče status?
V kolikor v dveh letih od vpisa niste opravili vseh izpitov se morate tretjo leto evidenčno vpisati. Evidečni vpis vam omogoča, da opravljate nedokončane obveznosti.
Kaj naj naredim, če mi študij ali določen predmet povzroča težave?
V kolikor se pojavijo težave pri predmetu, pri izdelavi seminarske naloge ali drugega samostojnega dela, se obrnite za pomoč najprej na predavatelja, ki vam je predaval. V kolikor vam njegova pomoč ne zadostuje, se lahko obrnete na organizatorja izobraževanja, v skrajnem primeru pa lahko stopite v stik tudi z ravnateljico šole. Pomembno je, da ne odlašate ali zgubite zaupanja vase – obrnite se po pomoč čim prej. Včasih je potreben le pravi nasvet.
Virtualni učni portal E-šola
Na portalu e-šola se objavljeni tudi predmetniki in urniki za vse programe ter navodila za izdelavo diplomske in seminarske naloge.
Ne vem, ali bom lahko obiskoval predavanja – kako mi lahko šola pomaga pri opravljanju obveznosti?
V kolikor boste imeli želje po individualni prilagoditvi opravljanja vaših študijskih obveznosti, vprašanja o opravljanju obveznosti, lahko pokličete ali pa se dogovorite za srečanje z organizatorjem izobraževanja.
Kakšne so pravice študentov?
Z vpisom v višješolski strokovni program pridobite status študenta. Študenti lahko napredujejo ali končajo izobraževanje prej, kot je predvideno s šolskim programom – o hitrejšem napredovanju odloči študijska komisija na podlagi pisne prošnje študenta.
Prenehanje statusa študenta?
Status študenta višje šole preneha, če študent:
  • diplomira,
  • ne diplomira 60 dni po končanju organiziranega izobraževanja,
  • se med študijem ne vpiše v naslednji letnik,
  • se izpiše ali
  • je bil izključen.
Na kakšne načine se poravna šolnina?
Šolnino lahko poravnate na več načinov – v enkratnem znesku, štirih ali 12 obrokih. Pomembno je vedeti, da v kolikor šolnina ne bi bila poravnana, ni možen vpis v naslednji letnik oz. diplomiranje.
Imam finančne težave – plačilo šolnine bi želel razdeliti na več obrokov – je to mogoče?
Na ICES-u prisluhnemo željam naših študentov – možen je tudi dogovor. V primeru finančnih težav lahko predlagate za vas ustrezen način plačila šolnine, katerega boste zmožni odplačevati.

V tem primeru napišite prošnjo, v kateri navedite razloge za nezmožnost odplačevanja in jo naslovite na ravnateljico šole.
Kako diplomiram ?
Študent si lahko sam izbere temo, poišče mentorja med predavatelji in somentorja v podjetju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela; v prvem študent predstavi spoznanja iz literature, v drugem pa konkretno prikaže obravnavano problematiko v določenem okolju. Mentor ga usmerja pri določitvi problema, zbiranju literature in zgradbi naloge. Študent z mentorjem komunicira po e-pošti in se lahko dogovori tudi za govorilne ure. Po mentorjevi potrditvi oblike in vsebine naloge mora študent poiskati lektorja, ki mu nalogo jezikovno in slogovno pregleda. Lektor mora biti po izobrazbi univerzitetni diplomirani slovenist ali profesor slovenščine; njegovo ime, priimek in strokovni naziv študent navede na 1. strani naloge. Študent pred oddajo nalog pošlje nalogo v tehnični pregled v referat šole na elektronski naslov info@ices.si, po potrditvi tehnične ureditve nato v referat šole odda 3 vezane izvode in pripravi zagovor v programu Power point. Tudi pri pripravi predstavitve mu mentor svetuje.

Zagovor traja 10 minut, skupaj z nagovorom in razglasitvijo ocene pa 30 minut. Po uspešnem zagovoru dobi študent začasno potrdilo o diplomiranju, ki velja do podelitve diplomske listine. Vsi potrebni obrazci se nahajajo v E-šoli, ki pa dostopna z uporabniškim imenom in geslom.
Kdaj so v študijskem letu počitnice?
Študijski koledar se nahaja na spletnem naslovu: Pregled po programih
Kje dobim bone za študentsko prehrano?
Vse informacijo v zvezi z študentsko prehrano dobite na spletnem mestu: http://www.studentska-prehrana.si. Na omenjeni spletni strani je objavljen tudi seznam info točk po Sloveniji, ker uredite vpis.
Kje lahko nadaljujem študij po zaključeni višješolski izobrazbi?
Pridobljena višješolska izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija v dodiplomskih visokošolskih strokovnih programih različnih smeri.