Obvestilo za študente brez slovenskega državljanstva

Spoštovani,

pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah opredeljuje pravico tujcev oziroma Slovencev brez slovenskega državljanstva, ki se izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v višjem strokovnem izobraževanju, do učenja slovenščine.

Postopek za vključitev se začne na pobudo kandidata.

Državljani tretjih držav, ki se želijo želijo udeležiti brezplačnega tečaja slovenskega jezika ali programa seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, morajo pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložiti zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v teh programih. Če izpolnjujejo pogoje, jim bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo, s katerim se bodo zglasili pri izbranem izvajalcu programa.
S potrdilom o izpolnjevanju pogojev za udeležbo se oglasite pri Ani Peklenik. Za morebitna dodatna pojasnila pokličite po telefonu v referat šole ali pišite na e-naslov ana.peklenik@bb.si.
Pomagali vam bomo, da se boste lahko vključili na tečaj. Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, omogoča sofinanciranje, stroške za prevoz pa nosi udeleženec tečaja sam.  

Do brezplačne udeležbe v tečajih slovenskega jezika in programu seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so upravičeni državljani tretjih držav, ki:

  • v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje in njihovi družinski člani, če imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine,
  • v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta in njihovi družinski člani, ki imajo izdano dovoljenje za začasno prebivanje z razlogom združitve družine,
  • v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj enega leta,
  • so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov evropskega gospodarskega prostora in imajo izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine.