O študiju

Trajanje študija

Celoten študij na višji strokovni šoli ICES ima dva letnika, in sicer od oktobra v letu vpisa do konca decembra dve leti pozneje, na primer od oktobra 2011 do decembra 2013.

Predavanja

Predavanja in vaje potekajo dvakrat na teden  v popoldanskem času, ob sobotah dopoldne. Izvajajo se modularno, predmet za predmetom.

Celoten potek študija je praktično naravnan, med študijskim procesom se študenti seznanijo s problematiko skozi praktične študije primerov in na strokovnih ekskurzijah.

Prisotnost na predavanjih

Prisotnosti na predavanjih ne preverjamo, jo pa vsakomur priporočamo. Na ta način je študent ves čas v stiku s študijem, šolo, predavatelji in skupino. Točno ve, kaj se dogaja, pozna zahteve predavateljev in se bistveno lažje pripravi na izpit. Študentje, ki redno obiskujejo predavanja, so uspešnejši in hitreje končajo študij.

Izpiti

Po zaključku predavanja iz predmeta so študentom na voljo štirje izpitni roki v tekočem študijskem letu:

  1. izpitni rok (v 14 dneh po zaključku predavanj);
  2. izpitni rok (v 30 dneh po prvem izpitnem roku);

3., 4.  in nadaljnji izpitni roki so razpisani v spomladanskem in jesenskem izpitnem obdobju.

Priznavanje izpitov

Študentu, ki je opravil podoben izpit na drugi višji strokovni šoli oz. fakulteti, na podlagi ustreznih dokazil in potrjenega učnega načrta študijska komisija lahko prizna opravljeni izpit delno ali v celoti.

V primeru, da je izpit priznan v celoti, se študentu za vsak priznan izpit šolnina zniža za 100,00 EUR.

Študijska komisija ne priznava izpitov, ki so starejši od 10 let.

Merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Praktično usposabljanje

Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, na podlagi že pridobljenega znanja ter ustreznih dokazil priznamo predmet »praktično izobraževanje«.

Študenti, ki niso zaposleni, morajo  opraviti praktično usposabljanje v obsegu 800 ur v zunanji organizaciji. Tako pridobijo nove delovne izkušnje in priložnost, da vzpostavijo  tesnejši kontakt s potencialnim delodajalcem.

Vloge za priznavanje praktičnega usposabljanja se nahajajo v spletni učilnici OBRAZCI, ključ spletne učilnice dobite pri organizatorjih praktičnega izobraževanja na šoli: mag. Maji Zalokar ali Klemenu Sušniku.

Zaključek izobraževanja

Za pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse izpite, praktično izobraževanje ter diplomski izpit, ki je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora. Temo diplomske naloge predlaga študent sam, potrdi pa jo predavatelj višje strokovne šole kot njegov mentor.

Podrobna navodila najdete v zavihku diplomiranje.

Možnosti plačila

Šolnina vključuje vsa predavanja, trikratno opravljanje izpita, e-literaturo ter študentsko izkaznico.

Upravni odbor ICES  za vsako študijsko leto določi višino šolnine.

Udeleženci izobraževanja lahko finančne obveznosti do šole poravnajo na več načinov:

  • z enkratnim plačilom,
  • v 12 mesečnih obrokih,
  • na podlagi naročilnice podjetja,
  • na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS (za brezposelne).

 Z vami smo na vsakem koraku - od vpisa do zaključka študija.


Polona Biba Drol, univ. dipl. ped. – organizatorka izobraževanja