Nagrade in priznanja

Na državnem tekmovanju - natečaju za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja v leto 2015, ki je potekalo v okviru 25. tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije na Otočcu (www.tpvs.si), je deveto mesto zasedel diplomant ICES Borut Perš z nalogo Vzdrževanje SN nadzemnih vodov v Elektro Ljubljana.

Čestitamo.