Mobilnost zaposlenih - obisk izobraževalnega centra - HEP NOC

Mobilnost – opis dobre prakse (junij 2015).

Obiskali smo izobraževalni center na Hrvaškem,  HEP NOC – Hrvatska elektroprivreda - Nastavno obrazovni centar. V svojem programu ponujajo:

- srednješolsko izobraževanje odraslih,
- organizacijo svetovanj, strokovnih srečanj, seminarjev in tečajev,
- svetovanj, strokovnih srečanj, seminarjev in tečajev v uzvedbi zunanjih izvajalcev,
- znanstveno in raziskovalno delo in organizacija študijskih ekskurzij,
- sodelovanje v mednarodnih projektih in strokovna pomoč,
- strokovna usposabljanja in preverjanja za delo pod napetostjo,
- projektiranje, izvedba,  in distribucija tehnološke dokumentacije za tehnologije dela pod napetostjo,
- učilnice, prehrana v času organizacije in izvedbe programa,
- prenočišča,
- prevoz za udeležence strokovnih srečanj,
- založba strokovne literature,
- druge storitve na področju vzdrževanja elektroenergetskih objektov,

HEP – NOC razpolaga z edinim kontrolnim laboratorijem za preverjanje in popravljanje orodja in zaščitnih sredstev za delo pod napetostjo na nizki in srednji napetosti. Z vidika višje strokovne šole ICES, je bil obisk centra zelo koristen, ker smo navezali stike z najbližjim poligonom za trening dela pod napetostjo. Dogovarjali smo se o možnostih izvajanja prakse naših študentov in tudi o obisku centra (strokovna ekskurzija). Predstavniki centra so nas sprejeli zelo lepo in pripravili program ogleda vseh kapacitet. Ogledali smo si poligon, skladišče, laboratorij, učilnice, kontrolno sobo, knjižnico, nastanitvene kapacitete in bili prisotni pri izvedbi vaje na terenu. Organiziran je bil tudi sestanek in predstavitev dejavnosti vseh udeležencev srečanja. Pripravili smo predstavitev šole in možnosti sodelovanja med nami. Udeleženki sta navezali koristne stike in spoznali proces dela v centru. Zagotovo nama bo to koristilo pri delu in bo v veliko pomoč pri delu s študenti. Šola je pridobila novega poslovnega partnerja, podpisali pa smo tudi pogodbo o sodelovanju.  HEP NOC je zagotovo tudi zelo dobra priložnost za predavatelje na področju elektroenergetike, da si v živo ogledajo poligon in demonstracijo dela pod napetostjo. Glede na sorazmerno bližino kraja in podobnost jezika, je bilo druženje s hrvaškimi kolegi zelo koristno. Ves čas ostajamo v stikih in si izmenjujemo primere dobrih praks.