Knjižnica

Študentom je na voljo sodobno opremljena knjižnica, partnerske šole B&B, polnopravna članica sistema COBISS.SI. Vsak študent ICES-a ob vpisu postane član knjižnice B&B. Poleg strokovnih knjig so na voljo serijske publikacije s področja elektroenergetike, strojništva, informatike ipd. Literatura bo nepogrešljiv pripomoček pri pripravi seminarskih nalog in študiju, posebej pa pri pripravi diplomske naloge. V knjižnici je možno pregledovati dosežke naših diplomantov in se pogovoriti o strukturi in pomenu diplomske naloge.

Knjižnično gradivo sproti nadgrajujemo s tujimi in domačimi deli ter s periodičnim tiskom s področja energetike, strojništva, informatike idr.
Pri nabavi gradiva sledimo željam in potrebam naših predavateljev in stroke.

Knjižnica je hkrati tudi stična točka študentov in predavateljev, kraj, kjer se lahko v miru raziskuje ali aktivno diskutira o strokovnih vprašanjih. V knjižnici diplomsko nalogo pred tiskanjem tehnično pregledamo.

Literatura je nepogrešljiv pripomoček pri pripravi strokovnih in zaključnih del udeležencev naših izobraževanj. Zato se trudimo, da bazo sproti nadgrajujemo z izdajami domačih in tujih avtorjev.

Ana Peklenik – knjižničarka in predavateljica


Kontakt

Ana Peklenik, prof.,
knjižničarka
Tel.: 04 280 83 04
E-pošta: ana.peklenik@bb.si

Lokacija

Knjižnica se nahaja v Kranju; Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj.