Inženir elektroenergetike

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti inženirje, da bodo imeli  široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za delo v elektroenergetiki.

Naziv in stopnja strokovne izobrazbe:

 • Inženir/inženirka elektroenergetike.
 • VI/I raven strokovne izobrazbe.
 • Trajanje študija: 2 leti.
 • Izvedba predavanj v dveh letih in pol.
 • Lokacija izvedbe predavanj: Letališka cesta 16A, 1000 Ljubljana.

Imate opravljene študijske obveznosti na drugih višješolskih in visokošolskih programih, pa študija niste dokončali? Pridite na ICES. Študentu, ki je opravil podoben izpit na drugi višji strokovni šoli oz. fakulteti, na podlagi ustreznih dokazil in potrjenega učnega načrta, študijska komisija lahko prizna opravljeni izpit delno ali v celoti.

POKLICNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 • spremlja razvojne trende v tehnologijah in materialih,
 • načrtuje in uvaja tehnološke procese in postopke,
 • načrtuje vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki,
 • izdela plan izvedbe projektne naloge ali projekta,
 • izvaja meritve v elektroenergetiki in nastavlja relejno zaščito,
 • nadzira obratovalno stanje naprav elektroenergetskega objekta,
 • upravlja elektroenergetske naprave iz centra vodenja ter izvaja stikalne manipulacije,
 • projektira manj zahtevne elektroenergetske instalacije in objekte,
 • nadzira izgradnjo manj zahtevnih instalacij in objektov,
 • vodi oddelek, službo ali izmeno na področju elektroenergetike.

Prednosti in ugodnosti študija:

 • poklic inženir elektroenergetike po podatkih zavoda RS spada med deficitarne poklice;
 • pridobite temeljna znanja, ki jih potrebujejo delodajalci;
 • program je praktično naravnan – učenje na primerih iz prakse, podprtih s teorijo;
 • ustvarite si socialno mrežo (druženje z ljudmi, ki v različni podjetjih delajo na podobnih delovnih mestih);
 • pridobite status izrednega študenta in s tem tudi vse pravice, ki izhajajo s tega naslova;
 • brezplačen dostop do e-učilnic, kjer se nahaja vsa študijska literatura;
 • oblikujete si samozavest in odločnost pri poslovnih odločitvah in pri reševanju strokovnih problemov.

O študiju

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času, ob sobotah dopoldne. Izvajajo se modularno, predmet za predmetom. Študijsko literaturo pripravimo in objavimo v e-učilnici, kamor dostopate s svojim geslom. Študij zaključite z zagovorom diplomske naloge. Več o študiju

Predavatelji

Predavatelji na višji strokovni šoli ICES prihajajo s strokovnih področij, za katera so imenovani. Na predavanjih izpostavljajo aktualne in relevantne probleme iz svojega strokovnega okolja ter študentom pogosto svetujejo, kako pristopiti k novim projektom.

Njihova pronicljivost in odgovornost pripomoreta, da so diplomske naloge študentov ICES usmerjene v konkretno strokovno okolje, aktualne in uporabne.

Napotki za varno delo na področju elektroenergetike so zakon za vsakega elektorinženirja.

mag. Viktor Lovrenčič – predavatelj

Vpisni roki

2. vpisni rok poteka od 1. septembra do 30. septembra. Prijavo dobite in uredite v referatu višje strokovne šole ICES.