Drago Papler - portret

Drago Papler - Od elektrotehnika do doktorja znanosti.

Preberite tudi Paplerjev članek o prihodnji oskrbi z energijo.