Dogodki

Ljubljana, 25. 11. 2015

ICES je bil prisoten na 5. konferenci Skupnosti VSŠ – »Kakovost v višjih šolah. V uvodnem in plenarnem delu smo slišali zanimivo predavanje Anthonyja F. Camillierija, ki je predstavil trende in modele kakovosti. Sledila je okrogla miza (Nataša Hafner Vojčić, sekretarka MIZŠ, Marjan Vidrih, sekretar MIZŠ, red. prof. dr. Andreja Kocijančič, predsednica sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut, članica sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ, Milena Pirnat-Bahun, Gorenje, d.d., pomočnica izvršnega direktorja), kjer so strokovnjaki razpravljali o možnostih in smernicah razvoja kakovostnega višjega strokovnega šolstva. Sledila je predstavitev referatov in sestanek ravnateljev/direktorjev VSŠ. Naša šola je predstavila prispevek z naslovom Odgovornost predavateljev in organizatorjev izobraževanja za kakovostno izvedbo vsebin.


13.11.2015

V petek, 13.11.2015, smo si v  okviru predmeta osnove elektrotehnike, v Tehniškem muzeju Bistra ogledali prikaz poskusov velikega izumitelja Nikole Tesle. 


14. 10 2015

Udeležili smo se 10. jubilejnega srečanja energetskih menedžerjev - En.management 015; Energetika.NET je letos organizirala že deseto srečanje energetskih menedžerjev – En.management 015, na katerem je bil tokrat velik poudarek na industriji.

Janez Trošt, Pivovarna Union

Raba energije je bila v družbi Pivovarna Union več let na približno enaki ravni, občutno pa je začela padati po letu 2011, ko so v družbi začeli intenzivno izvajati energetski menedžment, je dejal Janez Trošt, ki se ponaša tudi z laskavim nazivom Evropski energetski menedžer leta 2014. »Začeli smo z energetskim pregledom in si ustvarili sliko energetskih tokov, kar smo uporabljali kot vodnik pri izvajanju ukrepov,« je pojasnil Trošt. Preverite, kako so s poslovnim partnerjem so vzpostavili učinkovit sistem nadzora rabe energije.

Samo Lečnik, SIJ in Kristijan Plesnik, Metal Ravne

Skupino SIJ, Slovenska industrija jekla, sestavlja 22 podjetij. Kar 98 odstotkov vse v skupini porabljene energije pa odpade na dve družbi – Acroni in Metal Ravne, je povedal Samo Lečnik, vodja energetike za skupino SIJ, ki je energetskim menedžerjem predstavil izzive energetsko intenzivne industrije in odločne odgovore nanje. V SIJ na leto porabijo približno 490 GWh elektrike in 70 milijonov Sm3 plina, strošek energije pa dosega 50 milijonov evrov. »Energija je borzno blago, odprt trg omogoča, da jo lahko kupuješ na borzi in si tako porazdeliš tveganja, da si ne določiš cene za celo leto naprej,« je med drugim povedal Lečnik. Po njegovem morajo vsa energetsko intenzivna podjetja prej ali slej vzpostaviti tak način delovanja.

Anamarija B. Bračič, Gorenje projekt

Dr. Anamarija Bračič iz družbe Gorenje projekt je na En.managementu 015 predstavila primer pridobivanja energije iz lesne biomase v družbi Melamin Kočevje, kjer so mazut zamenjali z lesno biomaso. »Za nas je bil velik izziv izdelati kotel, ki bo zadostil vsem njegovim zahtevam. Tehnologija, ki smo jo ponudili Melaminu, je tako dejansko svetovna novost,« je povedala Bračičeva.

Boštjan Krajnc, Kssena

Kot je dejal Boštjan Kranjc iz lokalne energetske agencije Kssena, se bo do leta 2050, do koder seže Energetski koncept Slovenije, veliko spremenilo tako na področju tehnologij kot na področju vodenja postopkov. Vodje lokalnih skupnosti se borijo, da konkurenčna podjetja ne bi ostala v njihovih okoljih, podjetja pa v veliki meri sama iščejo priložnosti za zmanjševanje energije. Lokalne skupnosti so na tem področju še toge, ugotavlja Kranjc.

Marko Podlesek, GGE

»Osnovna storitev družbe GGE je zagotavljanje prihrankov, kar pomeni, da zagotavljamo energetske storitve z zagotovljenim izidom,« je dejal Marko Podlesek. Projekti, ki jih izvajajo v sklopu energetskega pogodbeništva, trajajo večinoma 5 do 10 let, celotno naložbo pa GGE kot ESCO podjetje prevzame nase. To pomeni, da naročnik nima nikakršnih tveganj, naložba pa se financira s prihranki, ki jih dosežejo s posameznim projektom. Preverite, kakšni projekti vse so še zanimivi za podjetje, kot je GGE!

Rafko Atelšek, Impol

»Približno pol milijona evrov je stala naložba v prenovo razsvetljave v družbi Impol, povrnila pa se nam je prej kot v dveh letih,« je smotrnost energetskih naložb v industriji ponazoril Rafko Atelšek iz družbe Impol. V Impolu, kjer proizvajajo aluminijaste polizdelke za avtomobilsko, prehrambno, farmacevtsko, transportno, elektro in drugo industrijo, so, da bi zmanjšali stroške in izboljšali pogoje dela, zamenjali celotno razsvetljavo v vseh obratih znotraj skupine. »Naložba se nam je povrnila v manj kot dveh letih, zato o energetskem pogodbeništvu niti nismo razmišljali. Tega bomo uporabili pri projektih, kjer so vračilne dobe daljše,« je med drugim nanizal Atelšek. 

Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

Pomembno je, da v Evropi, in tudi Sloveniji konkretno, ohranimo domačo industrijo. Prav za industrijo je namreč v programu Obzorja 2020 predvidenih več kot 17 milijard evrov sredstev, lahko pa industrija sodeluje še na področju reševanja ključnih družbenih izzivov, tako da ji je dejansko na voljo 31 milijard evrov. »Pri vsem tem pa se prvič jasno in nedvomno spodbuja tržno usmerjen pristop, ki ima za cilj pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju tehnoloških rešitev,« je povedal Sučić in z udeleženci spregovoril o priložnostih, ki jih industriji ponuja program Obzorja 2020.

Razprava z Danijelom Levičarjem, Direktorat za energijo

»Ko bomo z energetskim konceptom Slovenije (EKS) določili, v katero smer bo šla naša energetika, moramo opredeliti še, v katero smer se bo razvijalo gospodarstvo,« je na dogodku Energetike.NET En.management 015 poudaril direktor direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Danijel Levičar. Prepričan je, da mora gospodarstvo iskati svoje poslovne priložnosti v ciljih, ki jih bo določil EKS.

Dogodek je 14. oktobra potekal v Kristalni palači v BTC v Ljubljani.

Osrednjo razpravo in določena predavanja so na voljo na spletnem naslovu: http://sustainbuild.tv4engineers.tv/


19. 09. 2015

Qlandia Kranj– vabljeni na predstavitev višje strokovne šole ICES. Najdete nas v nakupovalnem središču Qlandia v Kranju.


08. 09. 2015

Pridružite se nam na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju, tam bomo med 8. in 13. septembrom. Zakaj morate biti zraven: Sejem za pogumne in poslovno odlične.Najpomembnejši poslovni sejem v Sloveniji in regiji za poslovne priložnosti, prave partnerje, nove ideje in izdelke. Največji pregled domače in tuje ponudbe izdelkov in storitev, novosti in ugodnosti.

Zakaj ga ne smete zamuditi: Največji sejem za nove posle, ugodne nakupe in nepozabna doživetja za obiskovalce vseh generacij. Priložnost za pridobivanje informacij in spoznavanje novosti na enem mestu. Aktualne razprave, poslovna srečanja in brezplačna svetovanja.


18. 06. 2015

Obisk vadbenega centra HEP NOC v Veliki:


18. 05. 2015

Vabljeni na predavanje Kreativno do zaposlitve (izvedla ga bo mag. Maja Rozman), v okviru Tedna vseživljenskega učenja.


07. 04. 2015

Udeležili smo se profesionalnega usposabljanje strokovnih delavcev - svetovalcev za kakovost v organizaciji Andragoškega centra Slovenije


26. 03. 2015
Prisotni smo bili na Kotnikovih dnevih - izobraževanje s področja elektrotehnike in sodobnih elektroinštalacij. Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih inštalacijah, ki je tradicionalno in je potekalo že 34. Leto. Strokovna vsebina posvetovanja se je dotikala spodaj navedenih tematik:

  • Alternativni viri električne energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme.
  • Novi standardi SIST na področju električnih instalacij in njihova uporaba v praksi.
  • Problematika, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih standardov in pravilnikov.
  • Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s področja električnih instalacij.
  • Vpliv porabnikov na kvaliteto napetosti in toka v električnih instalacijah,
  • Učinkovita raba EIB inteligentnih električnih instalacij, dosedanje izkušnje, vzdrževanje in stroški,
  • Uporaba in vpliv led razsvetljave na električne instalacije,
  • Delo pod napetostjo na  nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje,
  • Ekologija na področju elektroenergetike, vplivi na okolje.


25. 03. 2015

Udeležili smo se 34. Mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom »Internacionalizacija in sodelovanje«.


03. 03. 2015

Udeležili smo se konference Red Orbit v sodelovanju s HubSpotom v sklopu mednarodnega Inbound marketing tedna (Inbound Marketing Week): inOrbit inbound marketing konferenca. Konferenca inOrbit je potekala 3. 3. 2015 v Ljubljani. Slišali smo strokovnjake z različnih področij: Lead generation: ideje in dobre prakse pri pridobivanju novih kontaktov, Lead nurturing: kako vzgajati in izobraževati svoje kontakte, Analytics & optimization: kako optimizirati svoj inbound marketing.


27. 02. 2015

Od 27. – 1. 3. 2015 nas lahko najdete v nakupovalnem centru Qlandia – predstavljali bomo programe višje strokovne šole ICES.


03.02. 2015

Udeležili smo se Usposabljanja za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v prostorih Ekonomske šole Celje, VSŠ. Delavnica je bila namenjena predsednikom in članom Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ravnateljem višjih strokovnih šol ter vsem ostalim, ki bi želeli opraviti usposabljanje za notranje presojevalce.


24. 01. 2015

Obiščite nas na sejmu Informativa - Sejem izobraževanja in poklicev: 23 in 24. Januar; Informativa enkrat na leto, pred informativnimi dnevi, na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini - od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Hkrati obiskovalcem ponuja informacije o poklicih in druge pomembne informacije, povezane z izobraževanjem. Od tega, kateri poklici obetajo, kje in kako pridobiti štipendijo, kako urediti bivanje v času šolanja, katera podjetja nudijo prakse in katera (prve) zaposlitve, kako študirati ali se zaposliti v tujini ipd. Informativa tako na enem mestu ponuja veliko več informacij, kot jih lahko posameznik zbere samo z obiskom informativnega dne. Zato je odlična uvodna postaja pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja ter poklicne in karierne poti.


22. 01. 2015

Vabljeni na predavanje v okviru Alumni kluba – MOTIVACIJA: predaval bo znani slovenski ekstremni motorist Miran Stanovnik.


21. 01. 2015

Udeležili smo se seminarja v organizaciji Društva za marketing: Sodobni marketing in upravljanje marketinga preko spleta (predatavatelj Andraž Štalec)


15. 12. 2014
Vabljeni na predavanje LinkedIn. Predstavitev bo izvedla Brigita Lazar Lundar.


12. 12. 2014  

Udeležili smo se srečanja direktorjev in ravnateljev VSŠ na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – slišali smo veliko zanimivih stvari in strategijo razvoja višjega strokovnega šolstva.


25. 11. 2014
Varnost pri gašenju naprave pod električno napetostjo – Udeležili smo se usposabljanja - Varnost pri gašenju.


20. 11. 2014  
Udeležili smo se delavnice Kakovost v višjih strokovnih šolah. Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti na VSŠ.


08. 10. 2014
Inovacija energetike 14, Prave izbire
Kdaj: sre, 8.10.14 od 9.00 do 17.00
Kje: Hotel Brdo, Predoslje 39, Brdo pri Kranju
Kaj: Konferenca
Prireditelj: Prosperia d.o.o.
Če se zavedate moči inovacij, vas vabimo 8. oktobra na že šesto strateško srečanje Inovacija energetike '14, Prave izbire, kjer se boste seznanili z novostmi in več kot 20 primeri dobrih praks v energetiki. Premierno bodo med drugimi predstavili:

Izziv evropskih zgledov
Učinkovito izvajanje gospodarske javne službe distribucije električne energije, z mag. Bojanom Luskovcem, prof. dr. Sašom Polancem in prof. dr. Igorjem Mastenom

Start up
Misija Zagreb, mag. Andrej Šajn, GEN-I
Inspiracija
Elektro mobilnost – Kako konkretizirati načrte, CO NOT, prof. dr. Janko Jamnik, direktor Kemijskega inštituta. "Inovacije, predstavljene na prejšnjih Inovacijah energetike, se kot kamenčki sestavljajo v mozaik."
Za inovacije in energetski razvoj gre, bodite zraven.

Potekala bo tudi tiskovnai konferenca, kjer bo tekla beseda o učinkoviti organiziranosti elektrodistribucijskega sistema in o namestitvi polnilnic za električne avtomobile ob avtocestnem križu.


10. 09. 2014
47. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v Celju -

Zakaj morate biti zraven:MOS kot največji sejem v Sloveniji in regiji predstavlja odlično priložnost za predstavitev novosti in prepoznavanje dobrih partnerjev.
Sejem omogoča spoznavanje novih trgov in srečanje s ciljnimi kupci.
Je sejem tradicije, ugleda in zaupanja.
 
Zakaj ga ne smete zamuditi: MOS je največji sejem za nove posle, ugodne nakupe in zabavna doživetja za obiskovalce.
Omogoča preizkuse in brezplačna svetovanja.
Svojo ponudbo predstavi skoraj 1600 razstavljavcev iz več kot 30 držav.


19. 08. 2014
Projekt z gospodarstvom Kompas MTS – študente vabimo k sodelovanju z gospodarstvom. Pripravite projektno nalogo in se potegujte za privlačne nagrade in za priložnost vpeljave vaše ideje v poslovanje. Več informacij na info@ices.si.


01. 08. 2014
Udeležili smo se delavnice Merjenje učinkovitosti izobraževanja


20. 5. 2014
Sejem Energetika Celje - Zakaj morate biti zraven: najpomembnejši specializirani bienalni dogodek energetike v najširšem pomenu, vsebinska nadgraditev v letu 2014 omogoča še bolj celovito predstavitev strokovni in ciljno usmerjeni splošni javnosti, več kot 21.000 ciljno usmerjenih obiskovalcev v samo štirih dneh.
 
Zakaj ga ne smete zamuditi:
- predstavijo se najbolj pomembne blagovne znamke panoge,
- srečanje s stanovskimi kolegi in ponudniki storitev,
- dogajanje sooblikuje aktualni strokovni program za strokovno in zainteresirano splošno javnost, ki se zaveda pomena učinkovite rabe energije in potenciala izkoriščanja obnovljivih virov energije.


15. 5. 2014
3. mednarodna konferenca – KAKO USPETI DO LETA 2020? - Poslovni in družbeni izzivi sodobnega sveta. Vljudno vas vabimo, da se udeležite 3. mednarodne poslovne konference, ki bo potekala v četrtek, 15. maja 2014, na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli, Mariborska cesta 2, v Celju.
V štirih sekcijah se bodo predstavili številni raziskovalci in strokovnjaki iz različnih držav. Namen konference je izmenjava znanj, izkušenj in rezultatov raziskav, ki bodo predstavile obstoječe prakse ter nakazale pot in usmeritve pri reševanju ekonomskih in družbenih problemov, ki jih v ospredje postavlja nova Evropska strategija do leta 2020. Svoj referat bo predstavila tudi direktorica in predavateljica ICES-a, mag. Maja Rozman.