Diplomiranje

Študij se zaključi z zagovorom diplomskega dela. Študent si lahko sam izbere temo, poišče mentorja med predavatelji in lahko tudi somentorja v podjetju.

Študent najprej pripravi dispozicijo diplomske naloge, ki jo predhodno uskladi z mentorjem. Skupaj s prijavo teme diplomske naloge dispozicijo odda v referat šole.

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem študent predstavi spoznanja iz literature, v drugem pa konkretno prikaže obravnavano problematiko v določenem okolju. Mentor ga usmerja pri določitvi problema, zbiranju literature in zgradbi naloge. Študent z mentorjem komunicira po e-pošti in se lahko dogovori tudi za govorilne ure.

Po mentorjevi potrditvi oblike in vsebine naloge mora študent poiskati lektorja, ki mu nalogo jezikovno in slogovno pregleda. Lektor mora biti po izobrazbi univerzitetni diplomirani slovenist ali profesor slovenščine; njegovo ime, priimek in strokovni naziv študent navede na 1. strani naloge. Kontakte nekaterih kakovostnih lekorjev, ki redno sodelujejo z nami, lahko dobite v referatu šole.

Študent pred oddajo naloge pošlje nalogo v tehnični pregled v referat šole na elektronski naslov referata info@ices.si, po potrditvi tehnične ureditve nato v referat šole odda 3 vezane izvode in pripravi zagovor v programu Power point ali Prezi.

Tudi pri pripravi predstavitve mu mentor svetuje. Zagovor traja 10 minut, skupaj z nagovorom in razglasitvijo ocene pa 30 minut.

Po uspešnem zagovoru dobi študent začasno potrdilo o diplomiranju, ki velja do podelitve diplomske listine.

Vse potrebne obrazce pridobite v e-učilnici v predmetu DIPLOMSKI IZPIT.