Cenik

Višja strokovna šola ICES (Elektroenergetika, Strojništvo)

Plačilo v enkratnem znesku:

Znesek za eno študijsko leto:  1.850,00 EUR / rok plačila 20.10.

Obročno odplačevanje na 12 + 12 obrokov:

 • 1. obrok: 300,00 EUR / rok plačila 30. 9. 
 • 2.-12. obrok: 149,00 EUR / rok plačila 20. mesecu.

Diplomsko delo:

 • Strošek diplomskega izpita: 270,00 EUR
 • Strošek diplomskega izpita ob predpostavki, da je študent opravil izpite na drugi šoli, fakulteti: 400,00 EUR

Ostali stroški:

 • 1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa: 20,00 EUR (velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti),
 • 4. in nadaljnje opravljanje izpita: 40,00 EUR,
 • 4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa: 120,00 EUR,
 • dvojnik indeksa s prepisom podatkov: 20,00 EUR,
 • dvojnik diplome: 45,00 EUR,
 • dvojnik priloge k diplomi: 45,00 EUR,
 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko: 7,00 EUR,
 • laboratorijske vaje za osebe brez statusa: 40,00 EUR.

Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole ICES (delno v tiskani, delno v elektronski obliki), opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico, študentsko izkaznico, indeks, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici.
Cenik je bil potrjen na seji Upravnega odbora Višje strokovne šole ICES 1. 9. 2016 in velja za udeležence izobraževanja, prvič vpisane v študijskem letu 2017/18.