Akcijski načrt

Akcijski načrti za razvoj kakovosti temeljijo na ugotovitvah, pridobljenih od vseh vključenih deležnikov. Šola pripravi akcijski načrt za posamezno obdobje.

Akcijski načrt za obdobje 2012-2014

Akcijski načrt za obdobje 2014-2015

Akcijski načrt za obdobje 2015-2016